10.05.12 - Mænd på socialrådgiveruddannelsen

maj 10, 2012

– kortlægning og udviklingsprojekt

Als Research gennemfører projektet: Mænd på socialrådgiveruddannelsen – kortlægning og udviklingsprojekt med fokus på rekrutterings- og fastholdelsesstrategier med støtte fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Als Research er udvalgt som 1 ud af 10 projekter, der har opnået støtte fra ministeriets Pulje til Fremme af Ligestilling. De støttede projekter skal bidrage til at fastholde flere drenge i uddannelsessystemet og til at få brudt med det kønsopdelte uddannelsesvalg. Der var 73 ansøgere til puljen.

Læs mere om puljen og de projekter, der har opnået støtte her

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin