17.04.11- Nyt metodekatalog om integration i praksis – Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

apr 17, 2011

Kataloget tager udgangspunkt i konsulentens gode ideer og erfaringer samt sætter fokus på nogle af de udfordringer, som konsulenterne har mødt i deres arbejde med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Beskæftigelse er et vigtigt led i integrationen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Derfor arbejdes der målrettet på, at borgerne i højere grad end i dag skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I dette arbejde spiller de etniske konsulenter i jobcentrene en vigtig rolle. I dette metodekatalog præsenteres otte eksempler på de etniske konsulenters arbejde indenfor følgende temaer: sproglig afklaring, visitering, sproglig opkvalificering, virksomhedskontakt, ufaglærte unge, varetægtsfængslede unge, kvinder med andre problemer udover ledighed og familieforsørgede.

Metodekataloget er målrettet konsulenter, sagsbehandlere, undervisere på sprogcentre, virksomhedsmentorer og andre, som arbejder med at få ledige med minoritetsbaggrund i beskæftigelse.

Se kataloget her

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin