15.08.2011 - Ny rapport om kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

aug 15, 2011

Rapporten indeholder resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet.

Undersøgelsens formål er dels at skabe et overblik over eksisterende viden og indsatser, dels at lære fra de indsatser, der virker, og dels at få forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser. Undersøgelsen har særligt fokus på områderne beskæftigelse, foreningsliv og familie. Fokus er landsdækkende, og slutproduktet er et nationalt overblik over, hvad der virker fremmende for kønsligestillingen blandt etniske minoriteter, hvordan tiltagene virker, og hvorfor.

Kortlægningen er udarbejdet som en del af satsningsområdet Ligestilling og lige muligheder, som er Ligestillingsafdelingens (under Minister for Ligestilling) satsningsområde omkring kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark. Kortlægningen skal bidrage til Ligestillingsafdelingens fremtidige arbejde med at målrette indsatser for at fjerne og forebygge barrierer og for at fremme kønsligestilling blandt etniske minoritetsborgere i Danmark.

Der er indledningsvist foretaget en afgrænsning i forhold til målgruppen, der således består af kvinder. På baggrund af kortlægningen er der efterfølgende udvalgt 10 projekter, som repræsenterer best practice på kønsligestillingsområdet. Disse indgår som cases i en grundig best practice analyse af, hvilke organiseringsformer, metoder og redskaber, der virker fremmende for kønsligestilling blandt etniske minoriteter samt resultater, effekter og forankring af projekter og indsatser indenfor området.

Læs rapporten her

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin