08.06.2011 - Exitstrategier for bandemedlemmer

jun 8, 2011

Als Research skal fremover være rådgive for Kriminalforsorgen i nyt 2-årigt pilotprojekt om exitstrategier for bandemedlemmer indsat i de danske fængsler.

Kriminalforsorgen fik ved satspuljeforhandlingerne i 2010 i alt 4 millioner til i 2011 at udvikle og afprøve et særligt pilotprojekt målrettet banderelaterede indsatte i danske fængsler.

Formålet med projektet er at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i rocker- eller bandemiljøet eller allerede er tilknyttet disse grupperinger, til at komme ud af miljøet igen. Bande-exit programmets konkrete mål er via en intensiv individuel indsats at hjælpe indsatte ud af bande- og rockermiljøer samt sikre, at unge indsatte ikke rekrutteres hertil.

Opdragsgiver: Direktoratet for Kriminalforsorgen

Projektmedarbejder: Jacob Als Thomsen

Projektperiode: Den 1. juni 20011 - Den 31.december 2012

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin