01.06.2011 - Als Research evaluerer Dialogforum for Ungdomshuset på Dortheavej

jun 1, 2011

En evaluering med opdrag i Center for Sikker By, Københavns Kommune.

Københavns Kommune har siden 11. juni 2008 haft Dialogforum som en integreret del af det lokale nærdemokrati i Bispebjerg Bydel. Formålet med Dialogforum er at styrke og sikre nærdemokratiet og dialogen mellem brugerne af Ungdomshuset på Dortheavej 61 i Nordvest og Ungdomshusets naboer, herunder Kulturhusets Ledelse og brugere, beboere og erhvervsdrivende i lokalområdet. Evalueringen anlægger et snævert fokus på Dialogforummet, herunder hvilke temaer og problemstillinger forummet har berørt og behandlet.

Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen og Signe Emilie Beck Christensen

Projektperiode: 1. juni 2011 til 1. august 2011

Opdragsgiver: Københavns Kommune - Center For Sikker By

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin