23.5.2011 - Evaluering af projektet Lektier Online

maj 24, 2011

Als Research skal evaluere projektets reelle samfundsnytte med fokus på unge i udsatte boligområder og på den konstruktive dialog med interessenterne, for Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektbeskrivelse

Als Research evaluerer projektet Lektier Online ( lektier-online.dk), som har til formål at bidrage positivt til børns og unges faglige kompetencer.

Evalueringen skal fokusere på unge med anden etnisk baggrund, bosiddende i udsatte boligområder, som primær målgruppe blandt elever i udskolingen.

Der undersøges i hvor høj grad og hvordan projektet når ud til denne gruppe, om det dækker et reelt samfundsbehov, og om det er udviklet og implementeret i konstruktiv dialog med interessenterne.

Projektet er et samarbejde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier, Statsbiblioteket, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet.

Evalueringen baserer sig primært på kvalitative telefoniske og personlige interviews samt på gruppeinterviews med de forskellige informanter: brugere, lektiehjælpere, lærere samt ambassadører - eksempelvis klub- eller boligsocialemedarbejdere, mentorer eller bydelsmødre . Dataindsamlingen vil også omfatte statistik vedrørende brugerprofiler.

Evalueringen vil inddrage projektets 2 målbare succeskriterier som fokuspunkter, på den ene side, om70 pct. af sitets besøgende kommer fra den primære målgruppe, på den anden side, om et flertal af de besøgende er drenge.

Projektperiode: Maj 2011 til oktober 2011

Opdragsgiver: Styrelsen for Biblioteker og Medier

Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Bjørn Haugaard Bach og Rui Hassenkam Serzedelo.
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin