01.03.2011 - Hvordan fungerer diskriminationsrådgivningen på Medborgercentrene?

mar 1, 2011

Als Research skal evaluere ordningen om lokal bistand til ofre for diskrimination for Institut for Menneskerettigheder.

For at styrke borgernes viden om deres rettigheder indeholder regeringens handlingsplan et initiativ, hvor Institut for Menneskerettigheder har fået til opgave at skabe mulighed for, at personer, der føler sig udsat for diskrimination på grund af deres race og etniske oprindelse, kan få hjælp på deres lokale medborgercenter. Hjælpen består først og fremmest af råd og vejledning om regler og rettigheder i tilfælde af diskrimination. Herudover er der etableret forsøg med mægling og iværksat oplysningsinitiativer på det lokale medborgercenter i form af f.eks. borgermøder m.v. Dette initiativ skal Als Research nu evaluere.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin