25.10.2010 - Fokus på muligheder i ny landsdækkende kampagne

okt 25, 2010

”Dit liv – dine muligheder” sådan lyder titlen på informations- og holdningskampagnen  omhandlende æresrelaterede konflikter i familier med indvandrerbaggrund, som Als Research i 2010-2011 skal gennemføre for Integrationsministeriet.

Vores erfaringer fra den netop afsluttede netværks- og holdningskampagne Mødre & Døtre – kvinder i to kulturer skal nu anvendes i endnu en kampagne målrettet etniske minoriteter. Denne gang henvender vi os til familier med indvandrerbaggrund og sætter fokus på æresrelaterede konflikter. Vi påbegynder forberedelserne allerede i 2010 og den udøvende del vil løben af stablen i fra august til oktobr 2011.

Hvorfor fokus på ære?

Baggrunden for ønsket om kampagnen er med Integrationsministeriets ord, at i nogle familier ”udsættes de unge stadig for pres, trusler, tvang m.v., hvis de krænker familiens ære”. For pigernes og de unge kvinders vedkommende kan krænkelserne f.eks. være relateret til påklædning, ’upassende’ adfærd omkring modsatte køn, at de færdes alene på steder og tider familien ikke finder acceptable eller at hun har en kæreste eller vil giftes med en mand, som familien ikke kan acceptere. For drengenes og de unge mænds vedkommende kan krænkelser af familiens ære handle om homoseksualitet eller om modstand mod familiens ønske i forhold til ægtefælle. I tilfælde hvor de unge krænker familiens ære kan reaktioner og sanktioner spænde over forbud, isolation, psykisk vold, genopdragelsesrejser, trusler, fysisk vold, tvangsægteskab og i værste fald drab.

Kampagnens erklærede målsætning er at reducere omfanget af æresrelaterede konflikter, at flere søger hjælp og støtte og at sætte en holdningsændring i gang hos både de unge og forældrene. Als Research har sammen med Public Communication A/S, Danner og Uppercut sammensat en kampagnemodel, som henvender sig både til unge og deres forældre via en bred vifte af kontaktflader. Gennem f.eks. rap og dialogmøder skal kampagnen oplyse om rettigheder og muligheder og hermed skabe dialog og ændre holdninger.

Kampagnen møder de unge i øjenhøjde i form af performance med Middlepeace Orcestra, Uppercut Dance Theatre og rapperen Babak Valili

Fokus på muligheder

Kampagnen skal omhandle rettigheder og muligheder samt skabe debat og dialog om æresrelaterede konflikter med henblik på at rykke holdninger. Kampagnen ønskes bredt fokuseret, dvs. at de æresrelaterede konflikter bliver en del af et bredere fokus på kønsligestilling, individets rettigheder, menneskerettigheder, demokratisk dialog m.v. Kampagnen skal især oplyse målgruppen om, at de har ret til at vælge selv – det gælder retten til at vælge en mand eller kone, retten til at vælge en uddannelse og retten til at vælge en retning i livet.

Vi ser meget frem til at påbegynde arbejdet og glæder os over det fortsatte samarbejde med integrationsministeriet

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin