05.10.2010 – Evaluering af projekt Hvert barn sin chance

okt 5, 2010

Als Research skal evaluere gruppeforløb for nybagte familier i socialt udsatte boligområder i København for Købehavns Kommune

Als Research evaluerer Københavns Kommunes projekt om gruppeforløb for nybagte familier på Nørrebro og i Bispebjerg. Projektet er et samarbejde mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen i København, og har til formål at give familierne adgang til støtte og netværk samt til viden og erfaringer vedrørende forældrerollen og børns trivsel og sundhed.

Evalueringen baserer sig primært på kvalitative interviews med de deltagende forældre (mødre og/eller forældrepar) samt projektledere, sundhedsplejersker, jordemødre, læger m.fl. Evalueringen falder i 3 dele: en 0-punktsanalyse, en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Evalueringen skal fokusere på, i hvor høj grad og hvordan gruppeforløbene har givet forældrene mere viden og bedre handlekompetencer i forhold til deres børns sundhed og trivsel, forældrerollen og brug af netværk. Herudover evalueres projektets organisatoriske -, samarbejds- og rekrutteringserfaringer.

Projektperiode: Oktober 2010 til ultimo 2012

Opdragsgiver: Københavns Kommune

Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Helle Rahbæk Asserhøj & Linda Orvokki Frimodt Hansen.

 

 

 

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin