17.06.2010 - "Tryg den af" rydder forsiderne

jun 17, 2010

Als Research har stået for at certificere de 15 barer, restaurationer, spillesteder og discoteker, som idag kan hænge et særligt tryghedscertifikat op på væggen

Medierne har idag haft stort fokus på certificeringsordningen, som skal gøre det trygere at færdes i Københavns natteliv. Læs bl.a.

"Nyt certifikat skal stoppe volden på natklubber" fra Ibyen her

"Fakta: Her kan du gå trygt i byen" fra Berlingske Tidende her

"Volden skal væk fra København" fra Jyllands Posten her

De 15 udskænkningssteder som i dag går sommeren i møde med et tryghedscertifikat på væggen har alle skulle dokumentere følgende overfor Als Research, som har udviklet certificeringsmodellen for Københavns Kommune:

En synlig og aktiv udskænkningspolitik:

# 1. Stedet støtter op om en fælles nedskrevet udskænkningspolitik, der er synlig på certificeringshjemmesiden. Udskænkningspolitikken indeholder følgende punkter, som stedets bestyrere og ansatte skal kende: - At der ikke udskænkes til unge under 18 år, - At der ikke udskænkes til gæster, som personalet vurderer, kan blive til fare eller ulempe for sig selv og andre, - At der ikke må serveres alkohol i lukketiden, - At overtrædelse af restaurationslovens regler kan medføre, at bevillingen ikke bliver fornyet eller bliver frataget.

# 2. Stedet følger Alkoholreklamenævnets regelsæt for markedsføring af alkohol.

En synlig og aktiv narkotikapolitik

# 3. Stedet støtter op om en fælles nedskrevet narkotikapolitik, der er synlig på certificeringshjemmesiden. Narkotikapolitikken indbefatter, at stedets bestyrere og ansatte: - Kender til og håndhæver stedets nul-tolerance over for narkotika, - Kender de mest almindelige stoffer og symptomer, - Holder opsyn med gæster, der opfører sig anderledes og har en særlig aktivitet, - Anmelder mistanke om besiddelse af og handel med stoffer til politiet, - Sørger for løbende opsyn ved toiletterne.

Retningslinjer for personalets adfærd

# 4. Stedet har klare og nedskrevne retningslinjer for. hvornår politi tilkaldes i tilfælde af konflikter, og for tilbageholdelse af gerningsmænd og forurettede i tilfælde af udøvelse af vold.

# 5. Stedet har klare og nedskrevne retningslinjer, som anvendes i tilfælde af, at en gæst skal bortvises fra stedet.

# 6. I tilfælde af en voldsepisode foretager stedet i samarbejde med den forurettede politianmeldelse, og stedet står altid til rådighed for politiets opklaringsarbejde.

# 7. Stedet har ved anvendelse af adgangskontrol en klar og synlig politik for, på hvilket grundlag en gæst kan afvises i døren og en politik for, hvordan gæsten informeres herom.

# 8. Stedet sikrer, at personalet har en god kommunikation med gæsterne via konflikthåndteringskursus for ledende medarbejdere.

En beredskabsplan for førstehjælp

# 9. Stedet har førstehjælpsuddannet personale repræsenteret på hver vagt. Hvis stedet ikke har godkendt adgangskontrollerende personale ansat, skal andre ledende medarbejdere have gennemgået førstehjælpskursus og skal kunne fremvise dokumentation for dette.

# 10. Stedet har udpeget en sikkerhedsansvarlig, der sikrer, at stedet har en førstehjælpskasse, der er tilgængelig for det øvrige personale.

Trygge fysiske rammer

# 11. Stedets personale er bekendt med procedurer for brandslukning.

# 12. Stedet har en dokumenteret procedure for evakuering af bygningen i tilfælde af en ulykke (brand, strømsvigt, terrorangreb, etc.), og personalet kender stedets flugtplaner.

# 13. Stedet har retningslinjer, der sikrer effektiv og systematisk afrydning af service.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin