30.05.2010 - Hvad er nydanske unges opfattelse af social kontrol?

maj 31, 2010

Als research påbegynder i efteråret en undersøgelse af nydanske unges oplevelse af kontrol og æresrelaterede konflikter

Baggrunden for undersøgelsen er et behov for mere viden på et område, der har stor indvirkning på de unges liv og fremtidige muligheder: Nemlig begrænsninger eller direkte hindringer i forhold til at træffe afgørende selvstændige valg omkring uddannelse, arbejde, familie- og privatliv m.v. Der er pt. en meget begrænset viden omkring den sociale kontrol og de evt. medfølgende æresrelaterede konflikter.

Undersøgelsen, som er iværksat af Integrationsministeriet, skal råde bod herpå og resultaterne skal fremme muligheden for at forebygge og danne grundlag for en mere målrettet indsats. Mere konkret er formålet med undersøgelsen at få afdækket omfanget og karakteren af den sociale kontrol. Hvad omfatter den sociale kontrol mere præcist, hvordan og af hvem udøves den sociale kontrol?

Undersøgelsen har som sin kerne en stor spørgeskemaundersøgelse blandt 4000 unge mellem 15 og 20 år fordelt på fem kommuner i Danmark.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin