16.04.2010 - Als Research skal evaluere Københavns Kommunes Lokaludvalg

apr 16, 2010

Als Research skal over sommeren 2010 evaluere Københavns 12 lokaludvalg

Evalueringens resultater vil danne grundlag for en drøftelse af lokaludvalgskonceptet
i København, med henblik på eventuelle justeringer. Vores evalueringsdesign vil tage udgangspunkt i følgende tre hovedpunkter:

1) Lokaludvalgene som bindeled mellem borgere og de stående udvalg

2) Lokaludvalgenes brug af puljemidler

3) Selve lokaludvalgskonceptet

Vores evalueringstilgang kombinerer således et retrospektivt perspektiv, med fokus på de hidtidige erfaringer - positive såvel som negative - med et fremadrettet perspektiv, der i form af anbefalinger og best practise cases vil kunne fungere som en form for inspirationskatalog for det fremtidige arbejde.

Den brede vifte af implicerede samarbejdspartnere dækker både Københavns Borgerrepræsentation, sekretariatsmedarbejdere i såvel lokaludvalgene som Økonomi- og teknik forvaltningen og Socialforvaltningen samt lokaludvalgsmedlemmer.

Vi ser meget frem til at samarbejde med jer alle

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin