12.04.2010 - Jacob Als Thomsen i ny tænketank

apr 12, 2010

Jacob Als Thomsen er blevet udpeget som medlem af den nye eksperttænketank, der skal erstatte Integrationsrådet i København.

Pressemeddelse

Direktør i Danmarks Evalueringsinstitut, Agi Csonka, bliver formand for Københavns ny integrationstænketank.

Et enigt beskæftigelses- og integrationsudvalg i København har på et møde mandag d.12. april nedsat den eksperttænketank, der skal erstatte integrationsrådet i København. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam siger om skiftet fra råd til tænketank:

” Eksperttænketanken har en struktur, der passer bedre til København anno 2010. Styrken ved den nye eksperttænketank er, at vi får en mere struktureret, forskningsbaseret viden at bygge vores integrationspolitiske beslutninger på.”

”Det er ikke en én til én-udskiftning af råd med tænketank. Eksperttænketanken løser ikke behovet for at inddrage etniske minoriteter i den københavnske integrationspolitik, men den skal understøtte en bred inddragelse,” forklarer Klaus Bondam.

De skal rådgive København om integration

Tænketankens forkvinde bliver direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Agi Csonka, som også har en fortid i Socialforskningsinstituttet. Hun glæder sig til arbejdet i tænketanken:

”Vores første opgave bliver at se nærmere på den nye integrationspolitik for 2011-2014, og det bliver et rigtig godt afsæt for tænketankens videre arbejde.”

”Det er en meget vigtig opgave, vi har fået. Vi skal rådgive med udgangspunkt i forskningsmæssig viden om, hvad der virker – og samtidig skal vi rådgive ind i en kompleks virkelighed, hvor tingene går stærkt. At få de to ender til at mødes, så vores rådgivning bidrager positivt og aktivt til integrationen i Københavns Kommune ser jeg som vores fornemste mål. Derfor er jeg også rigtig glad for at tænketanken er så bredt sammensat,” siger tænketankens forkvinde Agi Csonka.

De øvrige eksperter bliver professor i Statskundskab fra Aarhus Universitet Peter Nannestad, Adjunkt på Danmark Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Laura Gilliam, direktør i Als Research, Jacob Als Thomsen, udviklingskonsulent Uzma Ahmed Andresen. Herudover vil yderligere en ekspert blive tilknyttet

Derudover tilknyttes en repræsentant for hver af kommunens syv forvaltninger.

Tænketanken skal godkendes endeligt i Borgerrepræsentationen d. 20. maj og nedsættes herefter for en fireårig periode frem til udgangen af 2013.

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Lene Holst Holmgård, tlf. 20 27 80 02, mail: bc9g@bif.kk.dk

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin