22.06.22 Evaluering for LGBT Asylum

jun 22, 2022

I 2022 og 2023 står Als Research for at gennemføre en evaluering for LGBT Asylum.

Evalueringen skal dels dokumentere resultaterne af projektet ”Tryghed, trivsel og mental sundhed for LGBT+ flygtninge og asylansøgere” og dels bidrage til arbejdet med at gøre LGBT Asylum til en bæredygtig organisation med langsigtet finansiering.

Læs mere her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin