16.03.2022 Livet Går Videre

mar 16, 2022

Als Research har fået til opgave at evaluere DRC Dansk Flygtningehjælps indsats for flygtninge med traumer og PTSD.

Fra foråret 2022 står Als Research for at evaluere DRC Dansk Flygtningehjælps projekt Livet Går Videre.

Livet Går Videre er et netværksprojekt, hvor sårbare flygtninge i behandling for traumer og PTSD matches med en ressourcestærk frivillig netværksperson / netværksfamilie, der kan støtte borgeren i kontakt med omverdenen og fungere som efterværn til behandlingen. Målet for den enkelte flygtning/familie er, at hverdagslivet bliver mere tåleligt og udadvendt.

Evalueringen af indsatsen tager afsæt i kvalitative såvel som kvantitative data, herunder bl.a. interviews med frivillige, flygtninge og repræsentanter for behandlingsstederne, samt progressionsmålinger i matchparrene ved hjælp af Forandringsstjernen. Evalueringen skal bl.a. kaste lys over, hvordan indsatsen virker, for hvem og under hvilke omstændigheder, den virker.

Projektperiode: Marts 2022 - november 2023

OpdragsgiverDRC Dansk Flygtningehjælp

KontaktpersonerMia Kathrine JensenAnne Heiberg Goor

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin