15.03.22 Praktik i efteråret 2022

mar 15, 2022

Als Research søger praktikanter til efteråret 2022. Læs mere her.


Als Research søger praktikanter til efteråret 2022

Hvordan kan man sikre rettigheder og skabe bedre levevilkår for minoritetsetniske LGBT+ personer?
Kan frivillige netværkspersoner være en afgørende faktor for en vellykket integration af minoritetsetniske borgere? Og kan et helskoleprogram bekæmpe mobning i grundskolen?

… Dette er nogle af de spørgsmål, vi hos Als Research i den seneste tid har arbejdet med at løse. I efteråret 2022 søger vi praktikanter, som har mod på at indgå i et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø præget af høj faglighed.

Als Research er en mindre forsknings- og analysevirksomhed med speciale inden for integration, ligestilling, udsatte, børn og unge, friluftsliv samt uddannelse. Vi samarbejder med et stort antal private og offentlige organisationer med behov for forskningsbaserede undersøgelser, evalueringer, rådgivning, kurser og kampagner.

Vi tilbyder et spændende og lærerigt praktikophold, hvor du vil få mulighed for at anvende nogle af de metoder og redskaber, som din uddannelse bygger på.

Du vil komme til at arbejde selvstændigt med varierende opgaver indenfor kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, research, analyse og formidling – naturligvis med sparring fra de fastansatte konsulenter. Som praktikant vil du få høj grad af ansvar og selvstændighed, og du vil have mulighed for at præge dine arbejdsopgaver og forme din hverdag på kontoret.

Vi har en arbejdskultur præget af åbenhed, humor og tæt samarbejde. Vi er et mindre kontor med plads til faglig og personlig forskellighed, og hvor det sociale fællesskab sættes højt.

Et praktikforløb hos Als Research er for dig, der ønsker at opleve, hvordan dine akademiske kompetencer og færdigheder kan se ud og bruges på arbejdsmarkedet. Desuden kan praktikopholdet give dig et indblik i, hvordan et fremtidigt arbejdsliv kan se ud.

Vi søger personer, der:

  • Er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk videregående uddannelse

  • Har erfaring med brugen af kvantitative og/eller kvalitative metoder samt med databehandling og analyse (eksempelvis i SPSS, NVIVO, STATA eller lignende)

  • Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt

  • Er udadvendte, har mod på at arbejde selvstændigt og er friske på at løse nye og meget forskellige typer af opgaver

  • Har interesse for - og gerne også erfaring med - et eller flere af vores arbejdsområder

Praktisk:

  • Praktikopholdet er på 37 t/u. Praktikopholdet påbegyndes som udgangspunkt den 1. september 2022 og afsluttes d. 27. januar 2023.

  • Du vil blive aflønnet med 2.500 kr. om måneden. Som praktikant hos Als Research har du ret til 10 dages ferie, der kan placeres efter aftale.

  • Send din ansøgning, CV og karakterbevis i en samlet PDF til Caroline Hald: ch@alsresearch.dk

  • Ansøgningsfristen er d. 18. april 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.

Hvis du har spørgsmål angående praktikopholdet, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller tlf. 33 91 77 78. Læs mere på www.alsresearch.dk.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin