01.02.2022 Barrierer og hjælpebehov for at kunne forlade en voldelig relation.

feb 1, 2022

NY RAPPORT: Mangel på hjælp afholder voldsramte kvinder fra at forlade deres voldelige partner.

Barrierer og hjælpebehov for at kunne forlade en voldelig relation.

Kvinder, der lever i en voldelig relation, møder en lang række barrierer på vejen til at forlade voldsudøveren. Mange kvinder kender ikke deres muligheder for at få hjælp, og godt halvdelen tror ikke, at de kan få den hjælp, de har brug for. Derudover udgør bolig og økonomi en kæmpe barriere – for når de forlader deres voldelige partner, forlader de også deres hjem, deres økonomi, hele deres liv – og særligt bekymringer om børnenes fremtid er en af de største barrierer for, at kvinderne tør tage skridtet.

Dette fremgår af resultaterne fra en undersøgelse af voldsudsatte kvinders oplevede barrierer for at forlade vold i en nær relation, herunder viden om kvindernes behov for og eventuelle erfaringer med at modtage forskellige former for hjælp og støtte. Undersøgelsen er udarbejdet af Als Research på vegne af Røde Kors.

Undersøgelsen har særligt haft fokus på at sætte tal på de barrierer og behov, der kan relatere sig til voldsudsatte kvinders økonomiske og boligmæssige situation. Datagrundlaget udgøres af en websurvey med besvarelser fra 862 aktuelt eller tidligere voldsudsatte kvinder i Danmark.

Download publikationen her.

 

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin