21.08.21 Omvendelsesterapi i Danmark

aug 21, 2021

Vores rapport om "omvendelsesterapi" i Danmark er netop udkommet!

På vegne af Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet har Als Research i perioden november 2020 –august 2021 gennemført en kortlægning af eksisterende viden om såkaldt ”omvendelsesterapi” målrettet LGBT+ personer i Danmark.

Undersøgelsen er dels baseret på supplerende analyser af eksisterende data fra undersøgelserne ”Udfordringer og stigma ved at have en LGBTI-identitet i Danmark” (2020) og ”Nydanske LGBT-personers levevilkår” (2015), samt et eksplorativt litteraturstudie og en række dybdegående kvalitative interview.

Undersøgelsen er netop udkommet og konkluderer blandt andet:

  • at 8 % af LGBT-personer i Danmark inden for det seneste år har oplevet, at personer i deres omgangskreds har forsøgt at ”omvende” dem fra deres seksuelle orientering eller kønsidentitet (baseret på tal fra 2020).

  • at 3 % af LGBT-personer i Danmark har oplevet, at deres familie - på et eller fleretidspunkteri deres liv – har forsøgt at ”helbrede” dem for deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, enten ved hjælp af en læge, en psykolog/psykiater, en religiøs vejleder, en slægtning eller ven af familien, gennem brug af religiøse/åndelige ritualer eller på andre måder (baseret på tal fra 2015).

  • at det er uvist, hvor stor en andel af de ovennævnte oplevelser blandt LGBT-personer i Danmark, der kan beskrives som decideret ”omvendelsesterapi”, da det typisk defineres som ”vedholdende forsøg på at ændre en persons seksuelle orientering eller kønsidentitet”–og det fremgår ikke i alle tilfælde af de danske data, om der har været tale om ”vedholdende forsøg” eller ej.

  • at forsøg på at ”omvende” eller ”helbrede” LGBT-personer i Danmark rammer et bredt spektrum af forskellige LGBT-personer – og at den udsatte gruppe generelt ligner andre LGBT-personer i Danmark. Med forbehold for antallet af respondenter indikerer data dog også, at der i den udsatte gruppe ses en tendens til overrepræsentation af fx yngre LGBT-personer under 30 år, transpersoner, LGBT-personer med minoritetsetnisk og/eller muslimsk baggrund, LGBT-personer fra familier med meget religiøst praktiserende forældre samt LGBT-personer med forældre, for hvem ære og/eller religion har stor betydning for deres syn på LGBT.

  • at oplevelser med”omvendelses-” og/eller ”helbredelsesforsøg” er forbundet med signifikant og alvorligt forhøjet risiko for psykisk mistrivsel, ensomhed, selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt LGBT-personer i Danmark. Et lignende billede ses i en række udenlandske undersøgelser, der ligeledes har påvist en sammenhæng mellem at blive udsat for forsøg på ”omvendelse” og signifikant forhøjet risiko for dårlig psykisk trivsel, selvmordstanker og selvmordsforsøg.

  • at der internationalt anvendes flere forskellige begreber i relation til at beskrive og betegne praksisser relateret til ”omvendelsesterapi”, samt at begrebet er omdiskuteret, bl.a. fordi det kan have en række misvisende og problematiske konnotationer. I stedet anvendes ofte fagbegreber som ”SOGIECE” (Sexual Orientation, Gender Identity or Gender Expression Change Efforts), ”SOCE” (Sexual Orientation Change Efforts) og ”GIECE” (Gender Identity or Gender Expression Change Efforts).

I forbindelse med offentliggørelsen meddeler Ligestillingsministeren, at regeringen vil undersøge muligheden for at indføre et forbud mod omvendelsesterapi over for mindreårige. Læs ministeriets pressemeddelelse her.

Den fulde undersøgelsesrapport kan downloades og læses her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin