18.08.21 Krisecenter til minoritetsetniske LGBTI+ personer

aug 18, 2021

Als Research skal bidrage med en levevilkårsundersøgelse og med udvikling af dokumentationspraksis til det kommende krisecenter for minoritetsetniske LGBTI+ personer.

RED Center mod Æresrelaterede Konflikter har indgået partnerskab med Sabaah og Als Research om at etablere og drive et krisecenter for minoritetsetniske LGBTI+ personer. Oprettelsen og driften af krisecentret er støttet af  Styrelsen for International Rekruttering og Integration i perioden 2021-2024.

I forbindelse med etableringen af krisecenteret skal vi i Als Research i efteråret 2021 bl.a. stå for at gennemføre en undersøgelse af minoritetsetniske LGBTI+ personers levevilkår og hjælpebehov i Danmark.

Desuden skal vi i perioden 2021-2024 stå for at bidrage til udvikling og implementering af en relevant registrerings- og evalueringspraksis på det nye krisecenter. Denne praksis skal gøre det muligt at vurdere beboernes progression og krisecentrets resultater på en række relevante parametre, samt bidrage med løbende relevant input til krisecentrets socialfaglige praksis gennem en praksisnær og borgerinddragende evalueringstilgang. Endelig vil Als Research også bidrage til den løbende oplæring af medarbejderne på krisecentret og til udbredelsen af kendskabet til krisecentret gennem forskellige formidlingstiltag.

Vi glæder os til at arbejde tæt sammen med RED og Sabaah om at udvikle og generere tiltrængt viden og praksis, der understøtter arbejdet for ligestilling på tværs af køn, seksuel orientering og etnisk baggrund.

 

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin