01.12.2020 COVID-19 hotline for borgere med etnisk minoritetsbaggrund

dec 1, 2020

Vi har genåbnet vores telefoniske hotline, hvor etniske minoritetsborgere med begrænsede danskkundskaber kan få rådgivning om COVID-19 på deres eget sprog.

Vi er rigtig glade for at kunne meddele, at vi pr. 1. december 2020 har genåbnet vores telefoniske hotline, hvor etniske minoritetsborgere med begrænsede danskkundskaber kan få rådgivning om Coronavirus / COVID-19 på deres eget sprog.

Målet med hotlinen er at sikre, at flygtninge og indvandrere, der endnu har begrænsede danskkundskaber, får adgang til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer på deres modersmål. Hotlinen er åben to timer dagligt alle ugens dage i tidsrummet kl.17-19. Råd og vejledning fås på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kurmanji, farsi, polsk og rumænsk. Indsatsen omfatter også en hjemmeside www.coronadenmark.dk – hvorfra man kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog.

Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, DRC Dansk Flygtningehjælp og Als Research.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin