02.10.20 Nyt undervisningstilbud om negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse i Ret til Ligestilling-kampagnen

okt 2, 2020

Als Research skal i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp udvikle et nyt undervisningstilbud om negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse for Københavns Kommune. Til materialet udvikles også en ny undervisningsfilm med fokus på ligestilling, samt de positive aspekter forbundet med kvinder i beskæftigelse.

Als Research har fået til opgave i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp at udvikle et nyt undervisningstilbud i Ret til ligestilling-kampagnen for Københavns Kommune.

Undervisningstilbuddet har til formål at forebygge negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse blandt kvinder og mænd med minoritetsetnisk baggrund. Undervisningstilbuddet består af 16 kurser til afholdelse i henholdsvis jobcenterregi og i udsatte boligområder. Tilbuddet tager udgangspunkt i Ret til ligestilling-kampagnen, der er udviklet af Als Research i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp for Ligestillingsafdelingen.

I samarbejde med Vintergaard Media udvikles en undervisningsfilm om ligestilling mellem kønnene samt et særligt fokus på de positive aspekter forbundet med kvinder i beskæftigelse.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin