11.07.20 Ny undersøgelse om udfordringer og stigma ift. at have LGBTI-identitet i Danmark

jul 10, 2020

I en ny rapport udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet, har Als Research undersøgt hvilke udfordringer og stigma, der kan være knyttet til at have LGBTI-identitet.

I en ny rapport udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet, har Als Research undersøgt hvilke udfordringer og stigma, der kan være knyttet til at have LGBTI-identitet.

Undersøgelsen er baseret på en stor survey blandt 3.571 LGBTI-personer og 24 dybdegående interview med LGBTI-personer, 7 interview med rådgivere fra relaterede rådgivningstilbud og 3 ekspertinterview.

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • 53 % af LGBT-personerne oplever, at der generelt er et positivt syn på deres LGBT- identitet i Danmark.
  • Betydelige mindretal blandt LGBT-personer oplever udfordringer og stigmatisering i relation til at være åbne, diskrimination og begrænset frihed til at færdes og agere, som de ønsker i det offentlige rum. Både forventede og oplevede former for stigmatisering udgør således betydelige udfordringer for et mindretal af LGBT- personer i Danmark.
  • Manglende åbenhed og oplevelser med negative reaktioner på åbenhed hænger sammen med en øget risiko for både psykisk mistrivsel og ensomhed blandt LGBT- personer i Danmark. Forventet og oplevet stigmatisering udgør dermed ikke kun en udfordring for LGBT-personers ligestilling og frihed til at leve, som de ønsker. Stigmatiseringen hænger også̊ sammen med en trivselsmæssig udfordring.
  • Ensomhed udgør en alvorlig udfordring for et stort mindretal af LGBT-personer i Danmark. Undersøgelsens data indikerer, at ensomhed er omtrent 5-6 gange mere udbredt blandt LGBT-personer (28 %) end blandt befolkningen generelt (5 %).
  • De ovenfor nævnte mønstre synes også̊ at gøre sig gældende blandt interkønnede, om end der er for få respondenter til at konklusionerne med sikkerhed kan generaliseres. Der er samtidig stor intern diversitet blandt de interkønnede.
  • Der ses store interne forskelle mellem grader af åbenhed og typer af forventet og oplevet stigmatisering blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Transpersoner udgør en særligt udsat gruppe i relation til manglende åbenhed, forventet og oplevet stigmatisering samt mistrivsel og ensomhed. Omvendt oplever bøsser på flere områder færre udfordringer og mindre stigmatisering end andre LGBT-personer. Bøsser er dog særligt udsatte på visse punkter – eksempelvis i forhold til oplevelser med vold.
  • For mange LGBT-personer går der en del år fra de første gang opdager eller fornemmer deres LGBT-identitet, til de vælger at fortælle nogen om det. Desuden er manglende åbenhed, mistrivsel og ensomhed særligt udbredt blandt unge LGBT- personer.

Læs mere om undersøgelsens metode og resultaterne i rapporten her.

Læs en sammenfatning af rapporten her.

Læs ministeriets pressemeddelelse her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin