19.02.20 Social kontrol og beskæftigelse

feb 19, 2020

I dag er vores nye rapport "Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune" udkommet.

Undersøgelsen er gennemført på vegne af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune og er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens jobcentermedarbejdere, samt i alt 58 dybdegående interview med etniske minoritetskvinder (18 interview) samt med relevante aktører "rundt om kvinderne", herunder arbejdsgivere og socialøkonomiske virksomheder, Anden Aktører, forskere/eksperter, boligsociale medarbejdere, foreninger og NGO'er (40 interview).

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • Flertallet af jobcentermedarbejderne oplever, at både traditionelle kønsrolleopfattelser og decideret social kontrol af etniske minoritetskvinder udgør reelt eksisterende barrierer for beskæftigelse, der som minimum må tillæges "nogen" betydning, når man ser på det samlede billede af de barrierer, der påvirker kvinderne.

Endvidere har:

  • Hver tredje jobcentermedarbejder (34 %) haft kontakt med ledige etniske minoritetskvinder, som har givet udtryk for, at de oplever pres fra deres familie eller omgangskreds i forhold til ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • Mere end halvdelen af jobcentermedarbejderne (54 %) haft kontakt til ledige minoritetsetniske kvinder, hvor de på anden vis har fornemmet, at kvinden er udsat for et pres eller kontrol fra familiens eller omgangskredsens side, selvom hun ikke direkte fortæller om det.

  • 7 ud af 10 jobecentermedarbejdere (70 %) oplevet, at en ægtefælle eller en anden slægtning har presset på for at komme med ind til samtaler eller på anden vis har forsøgt at blande sig i ledige etniske minoritetskvinders forløb på jobcenteret.

  • Knap hver tredje jobcentermedarbejder (31 %) oplevet at være i kontakt med ledige etniske minoritetskvinder, som ikke ønsker at arbejde på en arbejdsplads med mandlige kollegaer, og mere end halvdelen af disse jobcentermedarbejdere har indtryk af, at kvindernes ønske herom hænger sammen med pres fra en ægtefælle eller et andet familiemedlems side.

Læs hele rapporten her.

Læs kommunens pressemeddelelse her.

Læs artikel i Berlingske her.

Se nyhed på TV2 News her.

Læs artikel i NB Nyt her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin