15.11.19 Udfordringer og stigma ift. at have en LGBTI-identitet

nov 15, 2019

Als Research skal udføre en undersøgelse for Ligestillingsafdelingen om udfordringer og stigma ift. at have en LGBTI-identitet.

Frem til maj 2020 udfører Als Research en undersøgelse om udfordringer og stigma ved at have en LGBTI-identitet for Ligestillingsafdelingen. Det overordnede formål er at tilvejebringe ny viden om LGBTI-personers erfaringer med, overvejelser om og udfordringer med at have en LGBTI-identitet. Undersøgelsens resultater skal endvidere bidrage til debat, dialog og refleksion over, de udfordringer og stigma, der er forbundet med at have en LGBTI-identitet.

Dette belyses gennem en stor landsdækkende kvantitativ undersøgelse, interviewundersøgelser blandt LGBTI-personer og fagpersoner, samt indhentning af viden og data fra relevante rådgivninger.

Læs mere om projektet her

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin