29.10.19 Evaluering af Sunde Fællesskaber

okt 29, 2019

Als Research har fået til opgave at evaluere Indvandrer Kvindecentrets projekt Sunde Fællesskaber.

Gennem partnerskaber mellem Indvandrer Kvindecentret og selvorganiserede etniske minoritetsforeninger i Danmark er hensigten med Sunde Fælleskaber at sikre, at viden om sundhed, livstilsygdomme, kost, motion og generelt kendskab til det danske sundhedssystem øges og anvendes i de etniske minoritetsmiljøer i Danmark.

Evalueringen vil være en kombineret proces- og effektevaluering, hvor der både vil være fokus på implementeringen og udviklingen af partnerskaberne samt på effekten af de etablerede partnerskaber. Dette belyses ved hjælp af en kombination af kvalitative interviews, observationsstudier, materialegennemgange samt en supplerende kvantitativ analyse.

Læs mere om projektet her

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin