12.09.19 Evaluering af Makkerlæsning og Klub Penalhus

sep 12, 2019

I dag fremlægges evalueringsresultaterne af de to skoleunderstøttende indsatser Makkerlæsning og Klub Penalhus på en konference om Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen.

Als Research har siden 2016 afprøvet de to skoleunderstøttende indsatser Makkerlæsning og Klub Penalhus blandt udsatte og fagligt udfordrede børn. I dag fremlægges evalueringsresultaterne på en konference om Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen afholdt af Trygfondens Børneforskningscenter, Undervisningsministeriet og Socialstyrelsen.

Hos Als Research er vi glade for, at det er lykkedes at finde nogle metoder målrettet udsatte børns faglighed, som er simple, og som både har visse effekter i forhold til børnenes evner i læsning samt i forhold til børnenes trivsel og motivation for at gå i skole.

Ifølge evalueringen har både Makkerlæsning og Klub Penalhus visse effekter i forhold til børnenes evner i læsning. Makkerlæsning har således en vis effekt på elevernes evne til at knække den alfabetiske kode og identificere ord, mens Klub Penalhus tilsvarende har en effekt på afkodning blandt fagligt udfordrede børn.

Endvidere har begge indsatser ifølge evalueringen flere positive effekter på børnenes trivsel. Makkerlæsning viste en langsigtet effekt over et halvt år efter indsatsens afslutning på SDQ-indikatoren hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder samt på vanskeligheder i forhold til jævnaldrende lige efter indsatsen. Klub Penalhus viste en langsigtet effekt et år efter afsluttet indsats på trivselsindikatoren social trivsel samt en effekt på støtte og inspiration lige efter indsatsen. Desuden var der på SDQ langsigtede effekter over et halvt år efter afsluttet indsats på adfærdsmæssige symptomer, hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder samt total score på vanskeligheder på SDQ.

Evalueringens kvalitative analyser viser desuden, at nogle af børnene samtidig er blevet gladere for at gå i skole, og flere makkerlæsere fortæller, at de har oplevet større læselyst og øget selvtillid hos børnene.

Evalueringen er foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med Ramboll Management Consulting og VIA University College for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Socialstyrelsen i Danmark.

Er du eller din kommune interesseret i at gennemføre et Makkerlæsnings og/eller Klub Penalhus forløb, eller høre mere om priser og tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte os hos Als Research på tlf.: 33 91 77 78 eller mail: sj@alsresearch.dk.

Læs mere om metoderne og Als Researchs implementeringserfaringer i metodebeskrivelserne Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn – en metodebeskrivelse samt Klub Penalhus for udsatte og fagligt udfordrede børn – en metodebeskrivelse.

Læs mere om evalueringsresultaterne i TrygFondens Børneforskningscentersevalueringsrapport Evaluering af skolerettede og skoleunderstøttende indsatser i projekt ”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen” eller i evalueringsnotatet Evaluering af to skolerettede og skoleunderstøttende indsatser målrettet udsatte børn.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin