12.08.19 Rapport om LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet

aug 12, 2019

Vores store undersøgelse af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet er netop offentliggjort.

Undersøgelsen er gennemført på vegne af Ligestillingsafdelingen og i samarbejde med Voxmeter samt en ekspertfølgegruppe. I alt har mere end 1.500 LGBT-personer samt mere end 200 ledere og HR-medarbejdere deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser blandt andet:

  • At de fleste LGBT-personer føler, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering, at de ikke har oplevet diskrimination og trives på deres arbejdsplads.
 

  • At omtrent hver fjerde LGBT-person slet ikke eller i nogen grad føler, at vedkommende kan være åben om sin seksualitet på arbejdspladsen.
  • At manglende åbenhed og diskrimination relateret til seksuel orientering på arbejdspladsen hænger sammen med en markant øget risiko for mistrivsel.

  • At bøsser generelt trives bedre end lesbiske og biseksuelle, mens transpersoner omvendt udgør en særligt udsat gruppe blandt LGBT-personer på arbejdsmarkedet.

  • At kun hver anden transperson er åben om sin kønsidentitet på arbejdspladsen, og hver fjerde har følt sig diskrimineret på baggrund af sin kønsidentitet.


  • At der findes en forholdsvis stor gruppe af biseksuelle, som ikke synes at have tæt kontakt til LGBT+ relaterede miljøer og som i lavere grad end andre biseksuelle er åbne om deres seksuelle orientering både på arbejdspladsen og i hjemmet.


  • At de færreste arbejdspladser har en personalepolitik, der adresserer LGBT-forhold.

  • At ufaglærte og faglærte LGBT-personer samt LGBT-personer med en lav grad af anciennitet i særlig grad er udsat for diskrimination og/eller barrierer for åbenhed.


  • At det gennemsnitlige trivselsniveau for LGBT-personer ligger lidt lavere end trivselsniveauet for den generelle danske befolkning.

Undersøgelsens datagrundlag består af to surveys blandt LGBT-personer i Danmark med hhv. 934 og 721 besvarelser, en survey blandt 200 ledere og HR-medarbejdere på danske arbejdspladser og en række dybdegående kvalitative interview med 24 LGBT-personer og 8 ledere og HR-medarbejdere. 

De to surveys blandt LGBT-personer er gennemført som hhv. en telefonisk rundspørge foretaget af Voxmeter og en web-survey til LGBT-personer, der er distribueret med hjælp fra LGBT Danmark, Sabaah, Aids Fondet og en række øvrige LGBT+ relaterede organisationer foreninger og netværk.

Læs mere om, hvordan de to respondentgrupper adskiller sig fra hinanden i rapporten.

Læs Ligestillingsministerens pressemeddelelse her.

Den samlede rapport kan downloades her.

Hør indslag på P1 her (indslag starter 28 min. inde i programmet)

Læs artikel om rapporten i Information her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin