28.05.19 Unge indvandrere, flygtninge og efterkommeres valg af partner, uddannelse og karrierevalg

maj 28, 2019

Als Research har fået til opgave at gennemføre en interviewundersøgelse om unge indvandrere, flygtninge og efterkommeres syn på ægteskab og partnervalg, uddannelsesvalg og karriereforløb for ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Als Research gennemfører i efteråret 2019 en omfattende interviewundersøgelse blandt 60-70 unge indvandrere, flygtninge og efterkommere om deres syn på ægteskab og partnervalg, uddannelsesvalg og karriereforløb/arbejdsmarkedstilknytning. Undersøgelsen gennemføres for Rockwool Fondens Forskningsenhed og vil indgå som en del af et større forskningsprojekt, der også inkluderer en registerundersøgelse af udviklingen i ægteskabs-, beskæftigelses- og uddannelsesmønster hos yngre flygtninge/indvandrere og efterkommere de seneste 25 år.

Det vil være interviewundersøgelsens overordnede formål at undersøge, hvordan unge flygtninge, indvandrere og efterkommere selv oplever og forklarer deres valg af partner, og hvilke motiver, præferencer og hensyn, de har haft i forbindelse hermed. Undersøgelsen vil herigennem skulle bidrage til en dybere forståelse af, hvordan og på hvilken måde valget af ægtefælle/partner eventuelt hænger sammen med uddannelsesvalg og karrierevej.

Læs mere om undersøgelsen her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin