06.03.19 Als Research i Grønland i forbindelse med evalueringen af Mind Your Own Business

mar 6, 2019

I uge 8 besøgte vi Nuuk i forbindelse med den spændende udvidelse af Mind Your Own Business til Grønland, som vi proces- og effektevaluerer frem til 2023.

Vores direktør Jacob Als Thomsen og konsulent Anne Blomstrøm besøgte Nuuk i Grønland i uge 8 i forbindelse med den spændende udvidelse af Mind Your Own Business til Grønland, som vi proces- og effektevaluerer frem til 2023.

I Danmark har Mind Your Own Business siden 2012 med iværksætteri som omdrejningspunkt hjulpet og engageret drenge i udsatte boligområder. I Als Research har vi fulgt Mind Your Own Business i Danmark siden 2014 og har evalueret projektet over flere omgange.

I 2019 er vores primære fokus på at støtte Mind Your Own Business i udviklingen og afprøvningen af Mind Your Own Business i en pilotfase på et halvt år i Grønland. Vi skal blandt andet bidrage med anbefalinger til justeringer i den videre implementering på baggrund af erfaringerne fra pilotfasen samt teste det samlede effektevalueringskoncept.

Turen til Nuuk bød på spændende møder og interviews med alle parter og deltagere i projektet. Vi deltog også i den indledende VentureCamp, hvor deltagere og mentorer var samlet en hel dag, og hvor forløbet for alvor blev skudt i gang.

Senere på foråret vender vi tilbage til Nuuk for at se, hvordan pilotfasen samlet set er gået. Vi glæder os allerede!

Læs mere om evalueringen her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin