25.02.19 Undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd

feb 25, 2019

Bør manden have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet? Kan mænd tage sig lige så godt af børn som kvinder? Er det lige så acceptabelt, hvis det er en kvinde, der forsørger familien, som hvis det er en mand? Og er kvinder, der går udfordrende klædt, selv skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb?

Det er en række af de spørgsmål, som 4.423 mænd og kvinder har svaret på i vores nye rapport om maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd, som netop er udkommet.

Undersøgelsen er gennemført på vegne af Ligestillingsafdelingen og har haft til formål at tilvejebringe ny viden om maskulinitetsopfattelser og holdninger til fx ligestilling, vold, seksualitet og kønsroller særligt blandt minoritetsetniske mænd, og hvordan dette spiller sammen med eksempelvis negativ social kontrol.

Overordnet viser undersøgelsen, at langt størstedelen af de minoritetsetniske mænd har overvejende ligestillingsorienterede holdninger. Således giver 48 % af de minoritetsetniske mænd konsekvent udtryk for ligestillingsorienterede holdninger. Det samme gælder for 54 % af de minoritetsetniske kvinder, 58 % af de majoritetsetniske mænd og 71 % af de majoritetsetniske kvinder.

Samtidig viser undersøgelsen, at der findes et mindretal blandt både minoritetsetniske og majoritetsetniske mænd og kvinder, som giver udtryk for mere traditionelle, patriarkalske og/eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger, samt at de minoritetsetniske mænd, er den gruppe, hvor der ses det største mindretal med ’traditionelle’ og/eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger. Dog ligger de minoritetsetniske mænd og kvinders syn på ligestilling gennemsnitligt tættere på de holdninger og opfattelser, der gør sig gældende i den øvrige danske befolkning, end på de holdninger og opfattelser, der findes i en række ikke-vestlige oprindelseslande, som fx Egypten, Libanon, Palæstina og Marokko.

Endvidere finder undersøgelsen, at foruden betydningen af køn og etnisk baggrund, ses der særligt en signifikant sammenhæng mellem en høj grad af religiøsitet og sandsynligheden for at have traditionelle maskulinitetsopfattelser og patriarkalske eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger. For nogle spørgsmåls vedkommende ses der endvidere eksempler på signifikante sammenhænge i relation til faktorer som fx oplevelser med diskrimination, oplevet ansvar for familiens omdømme, alder, migrationsgeneration og civilstand mv.

Undersøgelsen er baseret på to empiriske datasæt og et rammesættende litteraturstudie af eksisterende relevant national og international litteratur. De to datasæt består henholdsvis af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 4.423 mænd og kvinder i alderen 18-64 år (herunder 2.324 mænd med ikke-vestlig oprindelse) samt en dybdegående kvalitativ interviewundersøgelse blandt 28 minoritetsetniske mænd.

Som underleverandør har Danmarks Statistik stået for dataindsamling og databearbejdning i relation til vægtning af data, mens lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, Yvonne Mørck, har bidraget til udarbejdelsen af undersøgelsens rammesættende litteraturstudie.

Læs Ligestillingsafdelingens pressemeddelelse her.

Du kan læse hele rapporten her.

Undersøgelsen udgives også i en pixiudgave, som har til formål at formidle de væsentligste resultater af undersøgelsen kombineret med figurer og citater. Pixiudgaven kan downloades her.

Flere medier har bragt artikler om undersøgelsens resultater bl.a. Jyllands-Posten, Politiken, Altinget og DR:

https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11201558/ny-undersoegelse-ikkevestlige-maend-halter-efter-ligestillingen/

https://politiken.dk/indland/art7055811/Svar-fra-indvandrere-i-unders%C3%B8gelse-om-ligestilling-bekymrer-minister

https://www.altinget.dk/artikel/her-er-syv-nedslag-i-rapporten-der-goer-ligestillingsministeren-bekymret-over-holdninger-blandt-etniske-maend

https://www.dr.dk/nyheder/indland/svar-i-ligestillingsundersoegelse-bekymrer-minister-kvinder-med-udfordrende-toej

Endvidere omtales undersøgelsen i radioprogrammet Orientering på P1 og Rushys Roulette på Radio 24/7:

https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-02-25#!01:09:25

https://www.24syv.dk/programmer/rushys-roulette/44415683/ligestillingen-halter-blandt

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin