19.11.18 Seminar om social kontrol, radikalisering og ekstremisme

nov 19, 2018

Als Research gennemfører 4 lukkede heldagsseminarer om social kontrol, radikalisering og ekstemisme for Styrelsen for Undervisning og kvalitet.

For Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har Als Research udviklet 4 lukkede heldagsseminar om social kontrol, radikalisering og ekstremisme med relevans for tilsynet med de frie grundskoler i Danmark. Seminarerne målrettes den faggruppe i Styrelsen, der fører tilsyn med de frie grundskoler, og afholdes i november 2018 og januar 2019.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin