08.11.18 Evaluering af Mind Your Own Business Grønland

nov 8, 2018

Fra 2019 til 2023 står Als Research for at gennemføre en proces- og en effektevaluering af Mind Your Own Business program i Grønland.

Als Research har fået til opgave at foretage en evaluering af Mind Your Own Business program i Grønland. Evalueringen indeholder både en proces- og en effektevalueringsdel.

Evalueringen vil bestå af følgende:

  • En procesevaluering med fokus på de udfordringer og justeringer, der kan vise sig for programmet i en anden social, organisatorisk og kulturel kontekst
  • En effektevaluering, som består af en kombination af registerstudier, en SDQ-skemaundersøgelse, en surveyundersøgelse og interviewundersøgelser
  • Udvikling af et selvevalueringsredskab, der giver MYOB mulighed for selv at kunne foretage løbende evalueringsaktiviteter

Der er således tale om en både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, der på kort sigt har til formål at assistere MYOB i etableringen af deres program i Grønland, og på lang sigt har til formål at bibringe en komplet evaluering af hele forløbet.

Læs mere om evalueringen her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin