08.11.18 Effektevaluering af Mind Your Own Business

nov 8, 2018

Fra efteråret 2018 frem til 2023 gennemfører Als Research en omfattende effektevaluering af projektet Mind Your Own Business. Effektevalueringen er baseret på registerdata og suppleres af et dybdegående antropologisk studie.

Evalueringen har til formål på baggrund af registerdata, at måle programmets effekt på en række specifikke parametre hos de, som har deltaget i et MYOB forløb, samt at belyse programmets mere langsigtede effekter. Der etableres i forbindelse med evalueringen en kontrolgruppe, som i udgangspunktet, det vil sige inden indsatsen begynder, ligner indsatsgruppen mest muligt på en række parametre herunder socialøkonomisk baggrund, præstation i Folkeskolen, kriminalitet og eventuelt boligområde.

Læs mere om evalueringen her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin