31.10.18 Evaluering af Egmont Fondens flygtningehandlingsplan

okt 31, 2018

Als Research skal i perioden oktober 2018 til februar 2019 foretage en evaluering af Egmont Fondens flygtningehandlingsplan.

Evalueringen har til formål at afdække:

  • Hvilke (foreløbige) resultater der er skabt igennem bevillingerne under flygtningehandlingsplanen
  • Hvordan handlingsplanen har fungeret som filantropisk redskab set fra fondens, bevillingsmodtagernes og et samfundsmæssigt perspektiv
  • Hvilken læring fonden kan uddrage af hhv. handlingsplanen og de støttede initiativer

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på en kombination af interviewundersøgelser med projektledere blandt bevillingsmodtagere, tidligere og nuværende deltagere, relevante samarbejdspartnere, relevante medarbejdere fra Egmont Fonden samt en dokumentanalyse af relevante dokumenter.

Læs mere om evalueringen her.
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin