12.10.18 Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet

okt 12, 2018

Fra efteråret 2018 til foråret 2019 gennemfører Als Research en undersøgelse, der belyser LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen udføres i samarbejde med Voxmeter, og med input fra en række udvalgte interessenter for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Undersøgelsens formål er at tilvejebringe ny og konsolidere eksisterende viden om LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet herunder at se på sammenhængen mellem trivsel, åbenhed og inklusion blandt LGBTI-personer på det danske arbejdsmarked samt barriererne for samme. Desuden skal undersøgelsen kvalificere den kommende kampagne fra satspuljeaftalen 2018, der skal forebygge og bekæmpe diskrimination og mobning samt øge inklusionen af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet.

Læs mere om undersøgelsen her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin