27.09.18 Evaluering af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskoler og frie grundskoler

sep 27, 2018

Als Research udfører i efteråret 2018 en evaluering af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) på folkeskoler og frie grundskoler for Undervisningsministeriet.

Evalueringen udføres i samarbejde med Sex & Samfund og Epinion.

Evalueringen har til bl.a til formål, at undersøge undervisning, praksisser og rammer for det obligatoriske emne sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i folkeskolen og på frie grundskoler samt at bidrage med viden om, hvorvidt skolerne lever op til kravene i lovgivning for henholdsvis folkeskolen og frie grundskoler vedrørende undervisning i SSF.

Evalueringen består både af en kvantitativ undersøgelse, bestående af surveys til hhv. kommunale skolechefer, skoleledere, lærere, sundhedsplejerekser og pædagoger, elever i 4., 7. og 9. klasse, samt forældre, såvel som en kvalitativ case-baseret interviewundersøgelse.

Læs mere om undersøgelsen her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin