24.09.18 Unges oplevelser af negativ social kontrol

sep 24, 2018

Vores rapport for Styrelsen for International Rekruttering og Integration om unges oplevelser af negativ social kontrol er netop udkommet.

På vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration har Als Research foretaget en undersøgelse af unges oplevelser af negativ social kontrol.

Overordnet viser undersøgelsen, at flertallet af unge i alderen 15-29 år, uanset køn og etnisk oprindelse, ikke oplever at være udsat for negativ social kontrol. Samtidig viser rapporten, at minoritetsetniske unge i langt højere grad oplever negativ social kontrol og begrænset selvbestemmelse end majoritetsetniske unge.

Derudover dokumenterer undersøgelsen en tydelig og statistisk signifikant sammenhæng mellem mistrivsel og konkrete oplevelser med negativ social kontrol i form af overvågning, trusler og vold. Hos de unge, der er udsat for denne form for negativ social kontrol, ses en forhøjet risiko for depression og langvarig stresstilstand.

Endvidere finder undersøgelsen, at de minoritetsetniske kvinder sammenlignet med de øvrige unge oplever den mindste grad af selvbestemmelse og frihed. Det gælder særligt i forhold til begrænset selvbestemmelse og negativ social kontrol i relation til fx valg af kæreste, muligheder for at ses med venner af det modsatte køn og frihed til at gøre de samme ting som deres jævnaldrende af modsatte køn sammenlignet med de øvrige unge.

Et andet resultat fra undersøgelsen er, at der ses en signifikant sammenhæng mellem hensynet til familiens ære og negativ social kontrol. Blandt de 18-29-årige oplever 25 % af minoritetsetniske kvinder og 28 % af de minoritetsetniske mænd, at hensynet til familiens ære betyder ’alt’ eller ’meget’ for, hvad de må i deres hverdag.

Endvidere viser undersøgelsen, at der er mange unge, som oplever begrænset religionsfrihed, da knap halvdelen af de 18-29-årige minoritetsetniske unge (46-48 %) og omkring hver sjette af de majoritetsetniske unge (17-18 %) svarer, at de kun ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ tror, at deres familie ville acceptere, hvis de valgte en anden religion end familiens.

Undersøgelsen er baseret på tre empiriske datasæt: En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 4.565 unge i alderen 15-29 år, en interviewundersøgelse blandt 10 unge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 15-29 år og en interviewundersøgelse blandt 17 forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som har børn i alderen 15-29 år.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik (DST Survey), der har stået for dataindsamling og databearbejdning i relation til vægtning af data. Lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet, Yvonne Mørck og ph.d.-stipendiat ved Institut for Sosialfag på Høgskolen i Oslo og Akershus, Halima El Abassi, har endvidere bistået undersøgelsen i relation til kvalitetssikring af spørgeskemaer og inter-viewguides.

Læs ministeriets pressemeddelelse her.

Du kan læse hele rapporten her.

Undersøgelsen udgives også i en pixiudgave til frontpersonale med undersøgelsens vigtigste konklusioner kombineret med grafer og citater. Pixiudgaven kan downloades her.

Berlingske Tidende har bragt en artikel om undersøgelsens resultater:

https://www.b.dk/nationalt/hver-tredje-pige-med-indvandrerbaggrund-foeler-ikke-at-hun-frit-kan-vaelge

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin