10.09.18 Ordblindevenlig didaktik og coaching

sep 10, 2018

Als Research gennemfører en evaluering af projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching”  i Solrød og Fredensborg kommuner.

I perioden august 2018 – maj 2020 gennemfører Als Research en evaluering af projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching”, som sigter mod at øge mulighederne for læringsudbytte og skriftsproglig handlekompetence hos elever med ordblindhed i almenundervisningen på 3.-9. klassetrin i Solrød og Fredensborg kommuner.

Det sker ved at kvalificere læsevejlederes viden om, hvordan undervisningen kan organiseres og tilrettelægges blandt andet med inddragelse af læse-skrive-teknologi (LST), så elever med ordblindhed får øgede muligheder for læring i almenundervisningen.

Samtlige deltagende læsevejledere, læsekonsulenter og UU-vejledere deltager derfor i et indledende kursusforløb. Projektet gennemføres endvidere ved at kvalificere læsevejledernes coachingpraksis, så de i højere grad kan coache dansk- og faglærere i at tilrettelægge ordblindevenlig almenundervisning. Kvalificeringen foregår i et struktureret 5-måneders forløb, hvor kurser kombineres med afprøvning i praksis og sparring. Hermed udvikles en generel ordblindevenlig didaktik med LST, som i samarbejde med dansk- og faglærere omsættes til praksis ud fra konkrete undervisningsforløb i forskellige fag og på forskellige klassetrin.

Projektet skaber herved praksisnær metodeudvikling, og ambitionen er, at erfaringerne fra projektforløbet skal genere et materiale om ordblindevenlig didaktik med inddragelse af LST bestående af tekst og video, som andre kommuner og skoler kan få adgang til via etablerede vidensportaler (fx EMU).

I projektet opkvalificeres også UU-vejlederne i Fredensborg Kommune med viden om ordblindhed og LST, så de i højere grad kan sikre, at elever med ordblindhed får en vellykket overgang til deres ungdomsuddannelse

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin