24.08.18 Negativ social kontrol i grundskolen

aug 24, 2018

Vores rapport for Undervisningsministeriet om negativ social kontrol i grundskolen er netop udkommet.

På vegne af Undervisningsministeriet har Als Research foretaget en undersøgelse af omfanget og karakteren af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8.klasse. 

Undersøgelsens er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af over 1.400 grundskoleelever fordelt på folkeskoler samt privat- og friskoler. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet Epinion. Endvidere er der gennemført en række dybdegående kvalitative interview med 22 elever og 17 lærere.

Undersøgelsen viser blandt andet, at langt de fleste børn i 6.-8. klasse ikke oplever negativ social kontrol målt på en række indikatorer. Børnene oplever generelt ikke at blive kontrolleret eller skulle kontrollere andre. De oplever også en stor selvbestemmelse i forhold til at ses med venner, hvor fx 97 % svarer, at de gerne må være ude efter skoletid. Samtidig oplever eleverne en stor selvbestemmelse i forhold til deltagelse i arrangementer på og uden for skolen, hvor fx 98 % gerne må deltage i idrætsundervisningen og 99 % gerne må deltage i fødselsdagsfester. Resultaterne går på tværs af alle elevgrupper uanset køn og etnicitet.

Selv om eleverne ikke oplever en høj grad af social kontrol, er der dog stadig aspekter, hvor undersøgelsen peger på udfordringer. Særligt blandt piger med ikke-vestlig baggrund er der besvarelser, der indikerer elementer af social kontrol.

Blandt andet oplever særligt gruppen af piger med ikke-vestlig baggrund, at de ikke i lige så høj grad som deres klassekammerater må gøre de samme ting – fx deltage i klasseture, gå i fritidsklub og gå til andre fritidsaktiviteter. Fx svarer 77 % af piger med ikke-vestlig baggrund, at de må gå i fritidsklub, mens tallet er over 90 % for de andre elevgrupper. For både piger og drenge med ikke-vestlig baggrund peger undersøgelsen desuden på, at de ikke i samme grad som deres klassekammerater må ses med venner af det andet køn. Mens 88 % af piger og 92 % af drenge med majoritetsetnisk baggrund gerne må ses med venner af det modsatte køn, er tallet 43 % for piger og 66 % for drenge med ikke-vestlig baggrund.

Et andet resultat fra undersøgelsen er desuden, at en stor andel af eleverne – uanset køn og etnicitet – oplever, at de enten ikke modtager (18 %) eller ikke ved (21 %), om der er seksualundervisning på deres skole. Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er obligatorisk i undervisningen i grundskolen, hvor et af de obligatoriske kompetenceområder i emnet er Køn, krop og seksualitet.

Læs ministeriets pressemeddelelse her.

Læs den samlede rapport her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin