29.10.2008 - Ny kampagne - Stærke mødre og døtre

okt 29, 2008

Als Research indgår aftale med Integrationsministeriet om gennemførsel af kampagnen Stærke mødre og døtre.

Als Research gennemfører i perioden august 2009 til december 2009 en kampagne for Integrationsministeriet rettet mod etniske minoritetskvinder og deres døtre. Formålet er, at støtte og inspirere mødrene til at hjælpe deres døtres integration i forhold til fritid, uddannelse og arbejde. Kampagnen gennemføres og koordineres med en række samarbejdspartnere, bl.a. lokale bydelsmødreprojekter.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin