28.03.18 Resultat- og effektmåling af områdefornyelsesindsatsen

mar 28, 2018

Als Research har i samarbejde med Epinion og seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Statens Byggeforskningsinstitut fået til opgave at gennemføre en resultat og effektmåling af områdefornyelsesindsatsen.

Undersøgelsens gennemføres for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og har til formål at undersøge langsigtede effekter af områdefornyelsesindsatserne i et udvalg af byer fordelt på forskellige bystørrelser og områder med forskellige problemstillinger.

Læs mere om undersøgelsen her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin