12.01.2018 Forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol

jan 12, 2018

I perioden 2018-2020 gennemfører Als Research i samarbejde med VIA University College, UCC og Dansk Flygtningehjælp et storstilet projekt om forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol.

Gennem kompetence- og materialeudvikling er projektets overordnede formål at forebygge radikalisering og negativ social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

Pædagoger og lærere skal blive bedre til at opbygge børn og unges modstandskraft mod radikalisering, ekstremisme og negativ social kontrol. Og det skal ske helt fra børnehavealderen. Derfor skal et nyt projekt, finansieret af Undervisningsministeriet med midler fra satspuljen, udvikle nye undervisningsmaterialer og kompetenceudvikle mindst 700 ansatte i landets daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

Fokus er på tidlig forebyggelse i form af opbyggende indsatser som skal ruste alle børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer – herunder de rettigheder, der følger af at leve i et frit, demokratisk samfund.

Indholdet i projektet er dels udvikling af undervisningsmaterialer, dels kompetenceudvikling af i alt 700 fagprofessionelle over hele landet. Initiativet udspringer af den nationale handlingsplan om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering fra 2016 og gennemføres på vegne af Undervisningsministeriet.

Læs mere om projektet her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin