12.12.17 Ny rapport: Evaluering af Faktis terapeutiske have

dec 12, 2017

Als Researchs evaluering af FAKTIs terapeutiske have er netop udkommet.

Als Research har netop færdiggjort vores evalueringsrapport om FAKTIs terapeutiske have. Evalueringen er gennemført over foråret og sommeren 2017. FAKTI er er et tilbud til udsatte og traumatiserede flygtninge- og indvandrerkvinder på Bispebjerg Bakke i København. Evalueringen af FAKTIs terapeutiske have tager udgangspunkt i interview med brugere og medarbejdere i haven samt deltagerobservationer. Foruden at pege på havens effekt for sine brugere, bidrager rapporten med anbefalinger til terapeutiske haver for lignende målgrupper. Rapporten kan læses her.

Als Research gennemførte tidligere på året en evaluering af FAKTIs samlede indsatsen. Den rapport kan læses her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin