07.11.17 Mind Your Own Business

nov 7, 2017

Vores afsluttende effekt- og proces-evalueringsrapport er netop udkommet.

I perioden august 2014 - august 2017 har Als Research stået for at gennemføre en kombineret effekt- og procesevaluering af det prisbelønnede projekt Mind Your Own Business på vegne af TrygFonden.

Mind Your Own Business programmet er målrettet drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-19 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmet det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og det danske samfund. Programmet tilbyder drengene indflydelse og ansvar for et fokuseret forløb på 8 måneder, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det. Drengene skal tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og udfordres og motiveres med henblik på at tage ansvar og nå et defineret mål. I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet får drengene – under trygge rammer – til ansvar at etablere og drive egen mikrovirksomhed.

I den netop udkomne slutrapport fremlægges de samlede resultater af effektevalueringen, ligesom rapporten indeholder en gennemgang af hovedresultaterne fra procesevalueringen.

Evalueringen konkluderer blandt andet, at:

• Projektdeltagerne (drengene) er blevet signifikant mindre i tvivl om, hvad de gerne vil efter folkeskolen/ungdomsuddannelsen.

• Der er sket et signifikant fald i antallet af konflikter omkring de drenge, der før var involveret i ”mange konflikter”.

• Drengene er blevet bedre til at bidrage positivt til gruppesamarbejde.

• At interviewpersonerne – på tværs af informantgrupperne – oplever: 
-  at drengene er blevet bedre til at samarbejde
-  at drengene er blevet bedre til at fremlægge og har fået et større ordforråd
- at drengene er blevet bedre til at koncentrere sig om arbejdsopgaver
- at drengene har fået et mere positivt selvbillede og øget selvværd.

• At drengene er blevet mere optimistiske omkring deres fremtidsmuligheder.

• At de lokale samarbejdspartnere har fået et mere positivt syn på drengene.

• At der er sket en positiv udvikling i relation til drengenes psykiske trivsel og funktion – særligt blandt de drenge, som ved starten af deres MYOB-forløb, havde de største udfordringer i relation til psykisk trivsel.

Evalueringsrapporten kan læses i sin helhed her.

Læs mere om Mind Your Business på MYOBs egen hjemmeside.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin