21.01.09 Evalueringsrapport udgivet

sep 21, 2017

Vores evaluering af beskæftigelses- og bandeexit-projektet Ny Fremtid er nu publiceret.

Projekt Ny Fremtid har til formål at få kriminelle og kriminalitetstruede unge ml. 18 og 30 år til at bryde med deres kriminelle miljø og i stedet nærme sig uddannelses- og arbejdsmarkedet, for på sigt at blive en del heraf. De unge projektdeltagere er blandt andet karakteriseret ved at have tilknytning til radikaliserede ungdomsgrupperinger og ved en historik præget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. De unge kommer fra Fredensborg kommune, Hørsholm kommune og Lyngby kommune, og de fleste har minoritetsetnisk baggrund.

I perioden januar - august 2017 har Als Research gennemført en evaluering af beskæftigelses- og bandeexit-projektet Ny Fremtid. Evalueringen har haft til formål at belyse projektets effekter i relation til de enkelte projektdeltagere, samt de metoder og pædagogiske teknikker, der indgår i projektet. Ligeledes bidrager evalueringen med anbefalinger til, hvordan projektets metoder vil kunne udvikles og eventuelt udbredes til andre kommuner og politikredse.

Evalueringen er gennemført for projektholder Lehmann+Brun og er baseret på en kombination af desk research af relevante dokumentationsmaterialer, samt 32 kvalitative dybdeinterview med relevante informanter, herunder projektdeltagere (borgere) og forældre til projektdeltagere, relevante repræsentanter fra kommuner og politi, samt arbejdsgivere, advokater og projektholdere.

Læs Executive Summary af evalueringsrapporten her.

Læs den fulde evalueringsrapport her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin