28.03.17 Evaluering af Mind Your Own Business Akademi

mar 28, 2017

Als Research skal frem mod slutning af 2018 være evaluator på MYOB akademi.

Det nyetablerede Mind Your Own Business Akademi

Mind Your Own Business har etableret et Akademi, som støtter projektdeltagerne i deres fortsatte arbejde i mikrovirksomhederne og tilbyder dem kompetenceudvikling og opkvalificering. Als Research evaluerer Akademiet fra 2017 til slutningen af 2018. Evalueringen skal belyse den effekt som programmet har for projektdeltagerne. Herunder om deres mikrovirksomheder, netværk og kompetencer styrkes, samt om de fastholdes i en positiv løbebane, der kan skabe et stærkt fundament for deres liv og fremtid. Samtidig har evalueringen et processuelt fokus med henblik på at kunne støtte Mind Your Own Business og kvalificere den fortsatte udvikling og finjustering af projektet.

Læs mere om projektet her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin