01.12.2009 - Dansk Blindesamfund

dec 1, 2008

Als Research skal gennemføre en holdningsafdækning blandt Dansk Blindesamfunds medlemmer

Formålet med projektet er at belyse Dansk Blindesamfunds medlemmers holdninger til arbejdsmarkedet. Holdningsafdækningen skal skabe et sagligt udgangspunkt for en debat omkring forestillinger om og holdninger til at være i beskæftigelse som blind eller svagsynet.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin