01.11.16 Ny rapport: Indsats mod menneskehandel

nov 1, 2016

Vores evaluering af Center mod Menneskehandel er netop udkommet.


Als Research har i 2016 foretaget en evaluering af Center mod Menneskehandels indsats og opgavevaretagelse i forhold til bistand og støtte til ofre for menneskehandel.

Evalueringen konkluderer, at den danske indsats mod menneskehandel generelt er velfungerende, og at Center mod Menneskehandel yder en væsentlig og engageret indsats, som styrker organiseringen og koordineringen af den samlede danske indsats.

Evalueringen peger dog også på, at der er områder, hvor indsatsen kan styrkes. Det gælder blandt andet øget differentiering af botilbud til ofre for menneskehandel, øget fokus på handel med mindreårige samt en styrket informationsindsats og et serviceeftersyn af processerne i forbindelse med vurderingen af, om en person er offer for menneskehandel.

”Menneskehandel er et komplekst område, og der opstår hele tiden nye former for menneskehandel. Derfor er jeg tilfreds med, at evalueringen generelt tegner et billede af en solid og velfungerende indsats, hvor Center mod Menneskehandel er en væsentlig aktør. Vi skal konstant være opmærksomme på de bevægelser, der er i menneskehandelen, og den opfindsomhed, bagmændene udviser. Med evalueringen har vi et grundlag for at styrke indsatsen yderligere,” siger minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Læs hele rapporten her.

Læs ministeriets pressemeddelelse her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin