05.09.16 Effektstudie for DUF

sep 5, 2016

Als Research skal foretage et effektstudie af det tværpolitiske netværk i Libanon.

Effektstudiet gennemføres i efteråret 2016 og frem til januar 2017 på vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Det tværpolitiske netværk er et dansk-libanesisk initiativ, som eksisterede i perioden 2006-2014 og havde til formål at styrke unge libanesere i at etablere fredelig flerpartidialog og opbygge demokratiske ungdomspartier i Libanon.

Als Research bistår DUF med et effektstudie, som har til formål at identificere de væsentligste resultater af det tværpolitiske netværk, samt eksempler på best-practice i forhold til de metoder, der har været anvendt i projektet. Effektstudiet baseres på interview og survey blandt de tidligere ungdomspolitiske deltagere fra både Danmark og Libanon, samt desk studies af relevante materialer.

Læs mere her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin