05.02.2009 - Als Research i Kriminalforsorgen

feb 5, 2009

Direktør Jacob Als Thomsen bliver medlem af Direktoratet for Kriminalforsorgens akkrediteringspanel for behandling.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin